In the Spotlights: Kris De Roeck

In de aanloop naar het concert plaatst het Neretva Ensemble de soliste in de Spotlights. Fluitiste Kris De Roeck zal de solo verzorgen in het Symfonisch Gedicht voor fluit en orkest van Peter Benoit.

Kris De Roeck (°1993) begon op achtjarige leeftijd met dwarsfluit. Ze startte haar eerste fluitlessen aan de muziekschool van Vilvoorde. Hierna besliste Kris om naar de kunsthumaniora van het Lemmensinstituut te gaan, waar ze vier jaar lang les kreeg van Wim Brabants. Ze vervolledigde haar bachelor hier ook bij Berten d’Hollander en Philippe Benoit. Haar master volgde Kris aan het Conservatorium van Maastricht bij Philippe Benoit en Valerie Debaele.

Foto Kris De Roeck
In 2015 behaalde Kris De Roeck de tweede prijs in de Croatia Flute Academy wedstrijd.

Kris heeft ervaring in orkesten en kleinere ensembles. Ze was meer dan vijf jaar lid van het Neretva Ensemble en speelde ook in het symfonisch orkest van het Conservatorium van Maastricht. Momenteel is ze fluitiste bij het Nederlands jeugdorkest (NJO), waarmee ze jaarlijks twee concerttours door Nederland of andere Europese landen doet. Met het NJO heeft ze ook al enkele tv-opnames en radio-opnames gehad. Ze werkte samen met dirigenten als Ivan Meylemans, Etienne Siebens, Anthony Hermus, Arjen Tien, Björn Bus, Jan Van De Roost, Ludo Claesen, … .

Kris is regelmatig bezig met kamermuziek in verschillende stijlen. Met Beate Matvejeva, een fluitiste uit Letland, startte ze een duo genaamd Flute Anima. Samen spelen ze kamermuziek en nodigen ze ook vaak andere muzikanten uit om samen te werken. In oktober 2016 reisde Kris naar Rusland met de folkgroep Limbrant en in augustus 2016 trok ze naar Schotland om daar een modern repertoire te spelen in Glasgow en Stirling met een kamermuziekorkest.

Gedurende de laatste vijf jaar lang gaat Kris in de zomer naar de Croatia Flute Academy. Hier krijgt ze de kans om les te krijgen van wereldberoemde fluitisten zoals Trevor Wye, Jasmin Choi, Pierre-Yves Artaud, Peter Lukas Graf, James Newton, Wissam Boustany, Philippe Alain dupré, Damjan Krajacic,… In 2015 behaalde Kris de tweede plaats in de Croatia Flute Academy wedstrijd.

Naast zelf muziek spelen houdt Kris zich ook bezig met lesgeven. Dit deed ze in het Jeugdmuziekatelier Crescendo te Leuven en in het jeugdmuziekatelier Muzeland te Testelt.

Neretva & Samen Tegen Armoede

1/7LOGO_STA_CYMK
Bijna 1 op 7 van de Belgen leeft in armoede. Dat zijn 1,7 miljoen mensen. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat 160.000 Vlamingen zich geen degelijke verwarming kunnen veroorloven, dat 260.000 Vlamingen een bezoek aan de dokter of tandarts uitstelden omwille van financiële redenen en dat de gezonde levensverwachting voor laaggeschoolden maar liefst 15 jaar minder is dan voor hooggeschoolden! Verontwaardigd door deze cijfers? Wij ook!

Neretva op sponsortocht
Daarom vormt het Neretva Ensemble een team op de Abdijentocht; een sponsortocht waarmee teams geld inzamelen voor sociale campagnes. Neretva Ensemble schaart zich achter de campagne van Samen Tegen Armoede. Op die manier vertalen we ons sociaal engagement niet enkel in muziek, maar willen we actief meestrijden voor een toekomst zonder armoede!

Jíj kan helpen
Team Neretva Ensemble gaat de dubbele uitdaging aan: we engageren ons om 16km te wandelen, en we willen hiervoor natuurlijk zoveel mogelijk geld inzamelen voor Samen Tegen Armoede. Geef jij ons een duwtje in de rug? Maak een gift over op het rekeningnummer BE21 0000 0000 0303 van Samen Tegen Armoede en gebruik de persoonlijke en gestructureerde sponsorcode van het Neretva-Ensemble  +++300/3100/02002+++ . Op de website van Samen Tegen Armoede kan je volgen hoeveel we met het orkest hebben ingezameld voor het goede doel.

Citaat-Samentegenarmoede
Uit: Campagnedossier (p. 34)

Armoede & Vrije tijd
Op zowat alle vlakken participeren mensen in armoede minder aan vrijetijdsactiviteiten dan gemiddeld, valt te lezen in het campagnedossier van Samen Tegen Armoede. Lidgeld, inkomtickets en mobiliteit zijn allemaal drempels voor wie moet rondkomen met een minimum. Nochtans zijn activiteiten zoals sport en cultuur belangrijk om je problemen even aan de kant te kunnen zetten, om op informele manier bij te leren, je eigenwaarde op te krikken en om vriendschappen op te bouwen. Het citaat hiernaast toont aan dat dit niet voor iedereen evident is. Sociale uitsluiting bestrijd je niet alleen. Samen kunnen we het verschil maken. Want achter elke 1 op 7 staan er ook 6 die kunnen helpen.